Lizinq (maliyyə lizinqi) müqaviləsinə əsasən bir tərəf (icarəyə verən) əmlakını digər tərəfə (icarəyə götürənə) müəyyən edilmiş müddət ərzində və əvvəlcədən razılaşdırılmış dəyərə icarəyə verir.

Lizinqin üstünlükləri

 • Lizinq investisiya xərclərinin yekunda azalmasına şərait yaradır.
 • Lizinq obyekti lizinq müddəti ərzində lizinq şirkətinin mülkiyyətində qaldığından girov qoyuluşuna ehtiyac yoxdur.
 • Lizinq ödənişləri ƏDV-dən azaddır.
 • Lizinq müddəti əsasən daha uzun olur.
 • Əsas vəsaitlərin alınması üçün lizinq ən əsas alternativdir.
 • Lizinq əməliyyatı zamanı bütün prosedur əməliyyatlar lizinq şirkəti tərəfindən həyata keçirilir.

Nələr lizinq obyekti ola bilər?

 • Kənd təsərrüfatı avadanlıqları
 • Tibbi avadanlıqlar
 • Tikinti qurğu və avadanlıqları
 • Sənaye avadanlıqları
 • Sərnişin, Yük və sair nəqliyyat vasitələri
 • Ticari məqsədli daşınmaz əmlaklar (burada 6 illik lizinq təklif olunur!)
 • digər...
Lizinq şərtləri
Kənd təsərrüfatı
Tikinti
Səhiyyə
Nəqliyyat
Sənaye
Bütün haqqları qorunur © 2023 Ansar Leasing
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!